Tag : คำขวัญวันเด็ก 2561

คำขวัญวันเด็ก 2561 และคำขวัญวันเด็กแห่งชาติปีต่างๆ

คำขวัญวันเด็ก 2561

คำขวัญวันเด็ก 2561 โดย พล.อ.ประยุทธ์ คำขวัญวันเด็ก 2561 จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) ได้มอบคำขวัญเนื่องในวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2561 ซึ่งตรงกับวันที่ 13 มกราคม 2561 ให้กับเด็กๆ เยาวชนไทย เพื่อเป็นข้อคิดคติเตือนใจ คำขวัญวันเด็ก 2561 กับอนาคตของชาติ นั่นก็คือ

” รู้คิด รู้เท่าทัน สร้างสรรค์เทคโนโลยี “